Regulier

Meer informatie over reguliere wedstrijden
< naar overzicht met nieuwsberichten

Ledenvergadering 15 december...

Beste leden,


op 15-12-2011 is er de jaarlijkse ledenvergadering. Dit keer mooi op tijd vóór het begin van het seizoen 2012. De presentatie is klaar en Sportvisserij Nederland is wederom gastvrij om ons te ontvangen. We blikken terug en kijken vooruit: van 2011 tot en met 2015...

Leden die graag een onderwerp op de agenda willen hebben kunnen dit mailen naar: info@willemstolk.com


Let op: Iedereen die wil komen van te voren opgeven? Mail naam en aantal personen zodat we dit door kunnen geven aan Sportvisserij Nederland i.v.m. koffie en reservering vergaderruimte. Opgeven vóór 5 december via info@willemstolk.com


Agenda NKS ledenvergadering 2011/2012

- Opening / ingekomen stukken
- Terugblik 2011
- Kascontrole
- Jeugdag 2011 - 2012
- Sponsoren
- Media verdeling
- Website
- Rondvraag
- Sluiting

 
Check Google voor actuele route: Sportvisserij Nederland Bilthoven (15-12-2011 - aanvang 19.30)
Sportvisserij Nederland
Leijenseweg 115
Postbus 162, 3720 AD Bilthoven