Regulier

Meer informatie over reguliere wedstrijden
< naar overzicht met nieuwsberichten

Algemene ledenvergadering 2011 - 15-12-2011

Allereerst willen we Sportvisserij Nederland bedanken en verontschuldigen: bedanken voor het faciliteren van ruimte en gebruik van pc, koffie & frisdrank. Maar, er is ook een verontschuldiging van toepassing - en dat heeft betrekking op de oplevering van de ruimte ná de vergadering...! Vergeten schoon te maken! Ook namens de leden verntschuldigingen hiervoor.

Algemeen
De vergadering werd geopend en volgens de vooraf vastgestelde agende werd punt voor punt besproken wat er speelt; nu en in de toekomst. Als leidraad werd een .ppt (powerpoint) gebruikt die ook op deze site geplaatst zal worden. Een tiental vragen zijn gesteld en het bestuur heeft hierop geantwoord. Er zijn goede kritische vragen gesteld en overal is een antwoord op gegeven -en naar tevredenheid van de ruim 30 leden die aanwezig waren.

Uiteindelijk kunnen we 2011 positief aflsuiten, want overal is vooruitgang geboekt:
 - Contacten federaties en aanvragen wedstrijden loopt goed;
- Kas is op orde en een positief saldo;
- Sponsoren zijn tevreden;
- Exposure waarde NKS groeit - i.v.m. vebreding;
- Nieuwe pilots: NKS Rivieren, NKS Old School en NKS Balaton volgen;
- Groeiend aantal nieuwe leden;
- Succesvolle jeugddag;
- Een sterk en hecht bestuur.

De verdere uitwerking van de vergadering volgt z.s.m. De powerpoint moet over worden gezet naar een ander format - dat is de reden waarom het er nu niet bij staat. Toch hebben gemeend vast wat algemene info te geven - vandaar dit korte verslag.

NKS Bestuur