Regulier

Meer informatie over reguliere wedstrijden
< naar overzicht met nieuwsberichten

NKS Controleuren meeting...

11-05-2012

Het NKS groeit en wil steeds verbeteren. Het inzetten van betaalde controleurs is een van de dingen die zijn ingezet om alles in goede banen te lijden. Natuurlijk wordt hierover met het bestuur en contoleurs ook over gsproken - wat de bevindingen zijn en wat er anders, slimmer of beter kan. Vanavond zijn we bij elkaar geweest om de belangrijkste zaken te bespreken voordat het seizoen  van start gaat.  Lees de wijzigingen goed door, dat is ieders veranwoordelijkheid.
  1. Voordat deelnemers in kunnen schrijven moet hun boot zijn gecontroleerd. Dit wordt door het bestuur gedaan en men krijgt vanaf nu een kaartje voor vrijgave. Dus met dat kaartje kan men zich inschrijven. Op deze manier is de controle op/van de boot geborgd.
  2. Alleen controleurs geven de start van de wedstrijd aan d.m.v. een claxon. Let hier a.u.b. op.
  3. Controleur hebben een geel hesje aan en hebben vanaf nu een 'portofoon' zodat ze onderling kunnen overleggen.
  4. Vis aanbieden: Pas als de boot langszij ligt vis uit de bun halen. Vaak hebben deelnemers de vis al in een net (of handen) terwijl de boot nog niet goed ligt. Alle hengels dienen in de boot te liggen - dus niet vissen!
  5. Vissen vanaf 70 centimeter direct aanbieden - ten alle tijden. Dit is  gedaan om te voorkomen dat grotere vissen dood gaan. Deze vissen hebben nou eenmaal meer en gezonder kuit. 
  6. Het uitschelden van controleurs is zonder twijfel 'rode kaart'.
  7. Op het Lauwersmeer krijgen alle deelnemers een vlaggetje, zodat voor controleurs zichtbaar is wie er meedoen - ten opzichte van lokale vissers.
  8. Beslissing controleurs is bindend - los van bestuur.
  9. Buiten 'boeien' vissen is direct geel - tweede maal rood!Op het Lauwersmeer krijgt elke boot een vlaggetje...

Het is absoluut niet de bedoeling dat het een 'zwart wit' verhaal moet worden. Maar we moeten er met elkaar naar streven dat alles zo ordenlijk en eerlijk als mogelijk gebeurd. natuurlijk moeten er zo min mogelijk snoekbaarzen dood gaan, want dat is in ons aller belang. Wij vragen dan ook voor begrip en als iedereen een beetje mee denkt kan het alleen maar beter worden.Hun vrije avond op offeren ter voorbereiding van het nieuwe seizoen... Dank!

Wordt er gedurende een wedstrijd toch iets gezien wat niet kan, meld dit dan meteen en niet na de wedstrijd. Het beste werkt het als ea. direct wordt gemeld. Achteraf praten gaat vaak niet. Denk eraan dat het NKS nog steeds door vrijwilligers wordt georganiseerd in hun vrije tijd. Ondersteuning waar mogelijk is altijd welkom...


Wij wensen iedereen een fijn seizoen toe en ... laten we er samen iets moois van maken!


Het NKS van Goed naar Groots...


NKS Bestuur