Regulier

Meer informatie over reguliere wedstrijden
< naar overzicht met nieuwsberichten

Ingelaste Algemene Ledenvergadering 16 februari 2010

Zoals jullie allemaal weten is het doel van het NKS om snoekbaarsvissen te promoten, zowel op sportief vlak, maar ook richting sponsoren. Zonder leden en sponsoren kan een NKS niet bestaan. We hebben elkaar dus nodig. Daarnaast hebben we voor aanvang van dit seizoen al een aantal zaken aangepast, die ervoor moeten zorgen dat het NKS een beter imago krijgt en door kan groeien tot een nog mooier evenement dan het nu al is.
Het nieuwe seizoen staat voor de deur en er spelen een aantal zaken waarover wij jullie als achterban willen raadplegen. Vandaar dat we hebben besloten een ingelaste ledenvergadering te houden en wel op 16-02-2010. Wederom heeft Sportvisserij Nederland een ruimte voor ons beschikbaar gesteld.

Agenda
- Opening
- Presentatie Toine Aarts 'Snoekbaars Migratie-onderzoek'
- Deelname NKS 2010 geschorste deelnemer
- Aanpassing reglementen
- Rondvraag
- Sluiting

We moeten ongeveer weten hoeveel leden er komen i.v.m. beschikbaarheid ruimte, etc. Geef je daarom voor 01-02-2010 op via alv@nksnoekbaarsvissen.nl Alleen die mensen die op de vergadering aanwezig zijn kunnen hun stem uitspreken over punten op de agenda. Indien de stemming over personen gaat dan zal dit schriftelijk plaatsvinden.

Locatie: Hoofdkantoor Sportvisserij Nederland
Adres: Leyenseweg 115, 3721 BC Bilthoven
Tijd: Aanvang 20:00 uur.
Routebeschrijving:  klik hier