Regulier

Meer informatie over reguliere wedstrijden
< naar overzicht met nieuwsberichten

Verslag Algemene Ledenvergadering 24 januari 2013

Hierbij het verslag van de Algemen Ledenvergadering.
Gehouden in het kantoor van Sportvisserij Nederland te Bilthoven, 24 januari 2013

Om 19:30 opende voorzitter Willem Stolk de vergadering.
Aanwezig: het NKS bestuur en een 40-tal NKS deelnemers.

De volgende punten zijn behandeld:
- Terugblik op het jaar 2012: was goed alleen de trailerlokatie van de finale kon beter.
- Kascontrole, goed.
- Mediaverdeling.
- Upgrate website, we krijgen een nieuwe moderne website.
- NKS series, er komt een NKS bellyboot met 2 wedstrijden.
- Jeugddag, wel of niet meer op de Fair For Lure & Fly, misschien naar het IJ in Amsterdam?

- Vistuig.
Men mag maar met 3 haken vissen volgens de visserijwet.Voorbeeld: Fireball met dreg en een dropshot met 1 haak erboven, geen dreg erbij. Bij constatering van meer haken: gele kaart.

ingekomen stukken, waaronder:

3 wedstrijden mee vissen voor men de finale mee mag vissen
Voorbeeld: Men vist de eerste wedstrijd mee en wint een ticket, dan moet moet je nog 2 wedstrijden mee vissen om mee te mogen doen in de finale.

Het ankeren met een bol
Wanneer men gaat ankeren met andere boten in de buurt is de afstand 50 meter, als men gaat ankeren met ankers is het verplicht om een ankerbol te voeren! Ankeren zonder een ankerbol wordt een gele kaart en er wordt dan niet verder geankerd. Op de iPilot is volgens de visserijwet geen ankeren dus ook geen bol en men hoeft ook niet de afstand te bewaren van 30 meter.

Fair play prijs
Deze prijs is in het leven geroepen voor het sportiefste koppel van het NKS seizoen 2013. Er zijn wat klachten binnengekomen van deelnemers die onsportief gedrag vertoonden. Aan het einde van seisoen kan er gestemd worden.