Regulier

Meer informatie over reguliere wedstrijden
< naar overzicht met nieuwsberichten

NKS Ledenvergadering 2014

De jaarlijkse ledenvergadering werd weer gehouden in Bilthoven bij Sportvisserij Nederland, die de ruimte en koffie beschikbaar stelde. Dank names alle leden hiervoor.

Het bestuur had een presentatie voorbereid waarin het afgelopen jaar werd doorgenomen en de toekomstplannen werden toegelicht. Tevens werden vragen van leden stuk voor stuk doorgenomen en werd er met passie gediscuseerd. Allemaal leden met passie en dat is eigenlijk heel mooi, want iedereen heeft het beste voor met het NKS. Het NKS groeit stukje bij beetje en is op weg om het telkens een beetje beter te doen, Op weg van Goeds naar Groots.Besproken punten...

Het regelement aanpassen dat er niet perse acht wedstrijden gevist moeten worden om het kampioenschap af te sluiten. Dit kan door weersomstandigheden gebeuren.

Er wordt voor 2015 een begroting gemaakt. Voorheen werd er niet specifiek gestuurd op kosten en uitgaven - maar werd aan het einde van het seizoen een overzicht  gemaakt. Om beter voorbereid te zijn op de toekomst zal er een begroting komen.

De start zal uit veiligheidsoverwegingen, maar ook om het zo eerlijk mogelijk te doen vanuit het midden van het parcours gaan plaatsvinden. Hierdoor zal er meer spreiding zijn naar de plekken.

Het bestuur zal in de toekomst ook sancties op gaan leggen.

Bestuur gaat mogelijkheid bekijken om de vispassen af te schaffen om mogelijk het geld anders in te zetten.

Perry maakt voorstel voor jeugddag op Maurik: Sponsoren en ProStaffer gebruiken en een paar uur varen i.p.v. een halve dag.

Prijzen verdelen over de eerste vijf boten.

2015 media en content optimaliseren voor sponsoren.

Website updaten met logo's en nieuws


Uiteindelijk was het een constructieve vergadering waar iedereen naderhand nog gezellig heeft nagepraat. Alle leden bedankt namens het bestuur.

NKS Bestuur