Regulier

Meer informatie over reguliere wedstrijden
< naar overzicht met nieuwsberichten

NKS… van Goed naar Groots !

Het NKS moet niet alleen nu, maar ook in de toekomst een betrouwbare partner zijn voor leden, sponsoren en federaties. Het bestuur heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan de verdere uitbouw van het NKS.

Dit ging niet altijd onopgemerkt, maar dat hoort en nou eenmaal bij als er zaken structureel moeten veranderen om het NKS ook in de toekomst bestaansrecht te geven. Om jullie enkele voorbeelden te geven hierbij een aantal ‘onderwerpen’ die op orde zijn gebracht en met oog op de toekomst erg belangrijk zijn:
  1. Er is een draaiboek gemaakt, zodat ook nieuwe bestuurders direct aan de slag kunnen. Dit draaiboek omvat alle werkzaamheden, die gedaan moeten worden om wedstrijden te kunnen organiseren.
  2. Betaalde controleurs. Als je een professionele uitstraling wilt, dan hoort toezicht er bij. Controleurs worden nu betaald en geïnstrueerd om een wedstrijd zo goed mogelijk te laten verlopen.
  3. Reglementen aangepast. Zodat iedereen kan zien wat er wél of niet kan. Een reglement moet overigens wel dynamisch zijn, en kan ten alle tijden na overleg worden aangepast.
  4. Belastingaangiften uitgevoerd.
  5. Website aangepast en klaargemaakt voor de toekomst.
  6. Puntentelling geautomatiseerd – voor een snellere, maar ook betrouwbare puntentelling.
  7. Mediaplan “van Goed naar Groot” gemaakt, dat op langere termijn nog meer exposure creëert voor sponsoren, maar ook voor het NKS als vereniging.

Mediaplan “Van Goed naar Groots !”…

We hebben als bestuur nauw samengewerkt en hebben het een en ander bedrijfsmatig aangepakt. Om structuur aan te brengen in tal van zaken, is het belangrijk dat een bestuur elkaar goed begrijpt. En, dat loopt perfect. Natuurlijk krijgen we kritieken, maar dat wisten we van tevoren. Vandaar dat we van fouten willen leren om vervolgens te verbeteren.

Besturen doe je per definitie niet voor de lol. Je krijgt zonder dat je het wilt te maken met allerlei zaken waaraan je soms niets kunt doen. Je moet er alleen wel mee om gaan en daar lering uit trekken. Soms hebben we elkaar aangekeken en gezegd; “Als we dit vooraf hadden geweten, dan waren we er nooit aan begonnen!”. Maar, dan herpakten we onszelf weer en kwamen er uiteindelijk sterker uit. Doorzetten is dus belangrijk, maar af en toe een spiegel voorhouden is zonder meer ook goed.

Na de ledenvergadering, die we vroeg in het jaar hebben belegd, is het tijd dat we ook de sponsoren bij elkaar brengen. Het doel hiervan is om draagvlak en betrokkenheid te vergroten. Maar, we hebben hen ook wat te bieden… Veel meer dan voorheen. Een mediaplan dat meer exposure omvat dan ooit tevoren. Als bijlage kunnen jullie de brief zien, die we naar sponsoren hebben gestuurd.

We proberen het NKS zo transparant mogelijk te maken. Dat kan niet altijd zó maar, omdat er altijd zaken zijn, die we erg goed moeten afwegen –en die soms een erfenis zijn uit het verleden.
Natuurlijk willen we iedereen te vriend houden, maar soms gaat of lukt dit niet. Wij als bestuur hebben in ieder geval op ons netvlies, dat leden gewoon lekker willen vissen op verschillende wateren. Als het kan veel vis vangen en tijdens en na de wedstrijd elkaar de hand schudden.

Besturen gaat niet over persoonlijke belangen, maar om het algemeen NKS belang. Dit beseffen we maar al te goed. We bouwen op dit moment aan een structuur, die ook voor een volgend bestuur werkbaar is.

Het NKS… “Van Goed naar Groots”…

NKS Bestuur

Bijlage: Mediaplan zoals gestuurd naar sponsoren. De bijeenkomst is, wellicht ten overvloede, alleen voor sponsoren en het bestuur.