Regulier

Meer informatie over reguliere wedstrijden
< naar overzicht met nieuwsberichten

Opzet nieuwe competities en inschrijven 2015

Het bestuur wenst iedereen een gezond, gelukkig en visrijk 2015.

Het NKS zal de competitie opsplitsen en wel in NKS Regulier (A) en NKS Winkeliers (B). Hiertoe is besloten tijdens de ledenvergadering van 2014. Veiligheid staat voorop en omdat het NKS bestuur wettelijk aansprakelijk is, is dit een weloverwogen keuze. Een bijkomend voordeel is dat de waterkeuze breder kan worden en ook de overlast bij sommige trailerhellingen tot een minimum wordt beperkt.
 
Medio januari 2015 zal er een gesprek plaatsvinden met enkele bereidwillige winkeliers. Uiteraard is een voorwaarde dat volgens dezelfde regels de competities moeten worden gevist. Zoals ook aangegeven tijdens de ledenvergadering zullen de veiligheidsregels worden verscherpt. Zo zal het dragen van een zwemvest worden verplicht en zal de start altijd vanuit het midden van het parcours plaatsvinden.
 
Voor het NKS regulier zal er niet zo heel veel veranderen. De verdeling van finale tickets zal aan de hand van een nog te bepalen percentage worden uitgegeven.

Er is besloten om iedereen die vorig jaar alle wedstrijden heeft gevist voorrang te geven met inschrijven voor het reguliere (NKS A). Het aantal wat tot 50 kan worden aangevuld zal op basis van de eindklassering van 2014 gebeuren.
 
Betaling
De betaling van € 480,00 (per boot)  zal vooraf de competitie moeten worden overgemaakt.
Mocht iemand moeite hebben om dit bedrag in een keer te betalen neem dan contact op Willem Beijeman:  w.beijeman@ziggo.nl.
 
 

NKS Bestuur