Regulier

Meer informatie over reguliere wedstrijden
< naar overzicht met nieuwsberichten

NKS Sponsoren meeting 2010

Zoals eerder aangeven is het NKS op weg van ‘Goed naar Groots’. Natuurlijk kunnen we dit als bestuur niet alleen. We hebben te maken met sponsoren, federaties, overheid en tal van andere zaken. Om door te groeien is het dus zaak om samen te werken. Op verschillende niveaus zijn we hiermee bezig. Op dinsdag 11 mei hadden we een sponsoren meeting gepland, waar wij als bestuur de stand van zaken hebben besproken –en de toekomst plannen hebben toegelicht. We willen graag ook dat sponsoren tevreden zijn –en ook mee kunnen denken aan een verdere ontwikkeling van het NKS.Meer exposure / publicity voor sponsoren
Alle sponsoren krijgen meer eposure dan ooit tevoren. We hebben het mediaplan toegelicht en besproken wat de mogelijkheden zijn. In de toekomst zullen naar schatting ruim 300000 mensen artikelen kunnen lezen/bekijken over het NKS –en zelfs YouTube wordt erin betrokken. Denk hierbij aan een live interview na een wedstrijd –of stukjes film die tijdens een wedstrijd zijn opgenomen.

Ook op beurzen en in het magazine Dé Roofvis zal het NKS nog meer aandacht krijgen.
We willen natuurlijk ook heldere afspraken maken over sponsoring, zodat het voor iedereen helder is wat er gebeurd. Al met al een positieve ontwikkeling die ook door de aanwezige sponsoren als zodanig werd ervaren.

Toekomst…
Bijgevoegd kunnen jullie de presentatie zien die wij hebben gebruikt en besproken. Een van de punten dis is besproken was een mogelijkheid voor het opsplitsen van het NKS in twee divisies: Een eredivisie (het NKS zoals het nu draait) en een eerste-divisie (voor boten –of belly boats vanaf 4 t/m 25 pk). Er veranderd dus niets aan de huidige wedstrijden, maar er zou een groep ‘beginners’ bij kunnen komen. Dit is voor iedereen interessant – en we zullen dit dan ook verder uitwerken.

Tijdens de finale is het ook goed, dat de sponsoren aanwezig zijn. Dit was een wens van het bestuur, maar ook vanuit de sponsoren werd hier positief op gereageerd. Sponsoren die erbij willen zijn: graag. Ook dit zullen we verder uitwerken.

Vervolg!
Deze eerste sponsoren meeting werd als zeer positief ervaren. We zullen dit dan ook structureel gaan doen –en onderdeel laten uitmaken van de structuur binnen het NKS.
Een nauwe samenwerking is voor langere termijn beter –en we kunnen als NKS trots zijn op dergelijke betrokken sponsoren. Ook zijn er sponsoren die binnen hun bereik zullen kijken naar ‘handjes’ die het NKS kunnen helpen. Want, een bestuur kan niet alles alleen.

We hebben dus niet stilgezeten tijdens het gesloten seizoen –en hebben erg veel zin in de toekomst…


Het NKS Bestuur

Bijlage: Presentatie