Regulier

Meer informatie over reguliere wedstrijden
< naar overzicht met nieuwsberichten

Buitengewone leden vergadering 14 september gaat niet door

Goede dag leden,
 
de vergadering van 14 september gaat NIET door.
Dit in verband met een te laag aantal aanmeldingen.
Misschien heeft het te maken met het mooie weer of zijn de plannen zo duidelijk dat een nadere toelichting niet nodig is.
 
Voor en na de wedstrijd op de IJssel hebben we al wel wat reacties gehoord.
Zowel positief als ook kritische reacties.
 
Toch zijn we benieuwd naar al jullie meningen over onze plannen.
Zitten er goede ideeën ( onafhankelijke wedstrijd leiding / GPS trackers / Foto - app ) bij die verder uitgewerkt moeten worden? of willen jullie het bij de huidige opzet laten?
 
Graag willen wij jullie uitnodigen deze op de mail naar ons te sturen zodat we ze kunnen inventariseren.
Stuur je op en aanmerkingen aan: info@nksnoekbaarsvissen.nl of nksnoekbaars@gmail.com
Mochten jullie toch nog aanvullende informatie willen hebben dan is daar na de wedstrijd ( voorafgaand aan de prijs uitreiking) op het Lauwersmeer gelegenheid toe.
 
Op 8 oktober willen we dan alle reacties binnen hebben en kunnen we bepalen waar we als NKS heen willen gaan.
 
In de ALV van November kunnen we dan de definitieve plannen op tafel leggen.
 
Wij horen graag van jullie
 
 
Tight Lines!!!!
 
 
het Bestuur