Regulier

Meer informatie over reguliere wedstrijden
< naar overzicht met nieuwsberichten

Nadere reglementsbepaling

In verband met ongeregeldheden tijdens de wedstrijd op de Lek het volgende:

Het geankerd vissen alsmede het voor anker gaan om te vissen kan en mag alleen plaatsvinden indien men op zijn minst 15 meter van andere boten verwijderd is. Het direkt laten zakken van een anker bij een andere vissende boot is dus niet geoorloofd.

Daarnaast is men gehouden om tijdens het geankerd vissen een ankerbol te voeren zodat het voor iedereen duidelijk is dat de boot voor anker ligt.

Het Bestuur