Regulier

Meer informatie over reguliere wedstrijden
< naar overzicht met nieuwsberichten

Gezocht deelnemers snoekbaars onderzoek op 26 Februari!

Visdag snoekbaarsonderzoek a.s zondag 26 februari op het Hollandsch Diep.

 

Sportvisserij Nederland voert op dit moment een onderzoek uit naar de migratiemogelijkheden van snoekbaars bij de Haringvlietdam. Het onderzoek moet inzicht geven in de kansen voor snoekbaarzen om na uitspoeling terug te keren naar het Haringvliet.

Voor het onderzoek zijn totaal 70 snoekbaarzen van 42-70 cm nodig. Eind december is in samenwerking met het NKS pennen al een eerste groep vissen verzameld en gemerkt.

Door aanhoudend lage waterstanden heeft het onderzoek daarna even stil gelegen.  De situatie is nu verbeterd, waardoor de Haringvlietdam weer verder open gaat en we het onderzoek kunnen vervolgen.

Komende zondag 26 februari wordt daarom door VisAdvies een visdag georganiseerd op het Hollands diep bij Willemstad met als doel om maximaal 60 snoekbaarzen (42-70 cm) te verzamelen. Er wordt gevist vanuit de boot rondom de Haven van Willemstad. Hier worden de snoekbaarzen door medewerkers van VisAdvies en Sportvisserij Nederland direct na de vangst in ontvangst genomen.

 

Bij deze willen we jullie van harte uitnodigen om te helpen bij het verzamelen van de benodigde vissen. Het is geen wedstrijd en de deelname is dan ook gratis.

 

Je kan deelnemen door je aan te melden bij Hendry Vis via  vis@visadvies.nl of telefonisch op 06-41470950. Geeft hierbij de volgende gegevens door:

-       naam schipper

-       aantal personen

-       mobiel nummer

-       Whats app (ja/nee)

-       email adres

 

Het is belangrijk dat je boot is voorzien van een bun met pomp om de snoekbaars kortstondig in op te slaan tijdens het transport naar het opslagpunt.

 

Na het aanmelden ontvang je een bevestiging met nadere informatie over de visdag, visgebied, communicatie, etc.

 

Met vriendelijke groet,
Hendry Vis & NKS bestuur