Regulier

Meer informatie over reguliere wedstrijden
< naar overzicht met nieuwsberichten

Aanvullende informatie NKS wedstrijd Gooimeer

De wedstrijd morgen gaat door !!!

Ten aanzien van de wedstrijd op het Gooimeer wil het bestuur de aandacht vestigen op 2 extra zaken:

- Ankeren kan en mag alleen als je ook de verplichte ankerbol voert. Dit om de andere deelnemers te attenderen op het feit dat je voor anker ligt en uiteraard omdat het wettelijk verplicht is.

- Men wordt geacht te vissen op de plaats waar de pen of shad zich in het water bevindt. Het ankeren op het randje van de vaargeul of parcours en het vervolgens in de vaargeul of buiten het parocurs pennen of werpen met shads levert je dus een gele kaart op. Hierop zal door de controleboten streng worden toegezien.

Tot zondag, met naar we hopen goed weer.

Het NKS bestuur