Regulier

Meer informatie over reguliere wedstrijden
< naar overzicht met nieuwsberichten

NKS Corona update

Beste Deelnemers & Belangstellende,         
 
Het coronavirus raakt ons op dit moment allemaal in welke vorm dan ook. Wij wensen dan ook alle deelnemers en belangstellende van de NKS Dutch Zander Masters succes en sterkte in deze tijd.

Ook het NKS dient zich aan de overheidsmaatregelen te houden. Dit betekend dat de NKS IJsselsport Nieuwe Merwede op 30-5-2020 komt te vervallen dit gezien het feit dat er geen evenementen mogen plaatsvinden tot en met 1-6-2020. Alle reeds ingeschreven deelnemers zijn zoals gebruikelijk ingeschreven voor een eventuele reservedatum.

Het betekend voor de organisatie een tijd van overleg met Rijkswaterstaat & Sportvisserij Nederland omtrent het opnieuw in plannen van wedstrijden. Het is voor elk van de organisaties op dit moment onzeker wanneer de maatregelen opgeschort worden. Dit betekend op dit moment dat er een stop is op de vergunningverlening. De organisatie van het NKS is dan ook bezig met diverse scenario’s voor het seizoen 2020. Op dit moment blijven alle NKS wedstrijden na 1-6-2020 gepland zoals in de kalender.

Indien er wijzigingen of andere besluiten vanuit de overheid of betrokken instanties zijn zullen wij jullie daarover informeren via de bekende wegen.

Voor nu rest ons jullie  veel sterkte en succes te wensen in deze tijd. Wij hopen jullie allemaal weer te zien tijdens de wedstrijden in 2020.
 
Tight Lines & Fair Play,
 
NKS Dutch Zander Masters