Regulier

Meer informatie over reguliere wedstrijden

NKS Corona update

Beste Deelnemers & Belangstellende,

Er is groenlicht gegeven op het organiseren van wedstrijden, dit wil zeggen dat zoals het er nu voor uit ziet het NKS weer gaat starten in September.

Gezien de grote toernooien ook allemaal in de periodes September & Oktober zijn ingeschoten en deze reeds goedgekeurd is het aan ons om de puzzel te leggen. De puzzel houdt in dat we rekening dienen te houden met de richtlijnen van het RIVM en NOC*NSF, de belasting van het thuisfront (andere wedstrijden, 7 NKS wedstrijden) en de te kiezen wedstrijd wateren.

Concreet houdt dit voor het NKS in dat we op dit moment druk zijn alle informatie te bundelen, de data in te vullen met wateren en vergunning aanvragen te doen bij de betrokken instanties. Er zullen geen NKS wedstrijden gehouden worden voor 1 September.

Wij streven erna om de nieuwe kalender voor de vakantie aan jullie kenbaar te maken. Het seizoen 2020 zal naar alle waarschijnlijkheid seizoen 2020-2021 worden maar we krijgen een Nederlands Kampioen Snoekbaarsvissen.

We houden jullie op de op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Sportieve groet,

 
NKS Dutch Zander Masters.