Regulier

Meer informatie over reguliere wedstrijden

NKS Dutch Zander Masters Nieuws

Beste Deelnemers & Belangstellenden,

 

De geslotentijd ligt wederom bijna achter ons, we kunnen ons dus gaan opmaken voor de snoekbaarsjacht. De organisatie van de NKS Dutch Zander Masters heeft de geslotentijd gebruikt om vooruit te kijken naar de komende wedstrijden en te reflecteren op de afgelopen wedstrijden. Wij willen jullie tijdig op de hoogte stellen van wijzigingen in het reglement, datums en sponsoren.

 

Sponsor & datum

 

Helaas moeten wij jullie meedelen dat onze sponsor Perfect Catch Hengelsport zijn bedrijfsactiviteiten heeft beëindigd. Dit betekent dat we momenteel zonder sponsor zitten voor deze wedstrijd. 

 

De datum waarop deze wedstrijd zou worden gevist namelijk 19-09-2022 wordt gewijzigd naar zondag 9 oktober 2022. Dit doen wij als NKS gezien er een grote overlap is tussen andere toernooien dit weekend. September is reeds een druk belaste maand voor het thuisfront.

 

Finale

 

De uitwijk/finale datum schuift automatisch ook op naar later in het jaar. De wedstrijd zal worden gevist op zondag 23-10-2022 of 6-11-2022. Hierbij dient zondag 23-10-2022 als eventuele extra uitwijkdatum.

 

Veiligheid

 

De afgelopen wedstrijd op de Lek zijn ons meerdere incidenten ter ore gekomen met betrekking tot de veiligheid op het water. Wij hebben ons hiervoor ook moeten verantwoorden bij de betrokken instanties.

 

Het betrof hier met name niet uitwijken voor vrachtverkeer. Wij kunnen en willen ook niet accepteren dat er onveilige situaties ontstaan tijdens onze wedstrijd. In overleg met de betrokken instantie wordt er dan ook de volgende regels toegevoegd. 

  • Op de rivieren is het vissen in de vaargeul verboden net als ankeren.
  • Op  rivieren waar de bakens op de kant staan wordt er maximaal 25 meter vanaf het baken gevist.

  • Het deelnemende team dat een onveilige situatie creëert tijdens de wedstrijd aangaande vrachtverkeer, pleziervaart en dergelijke zal worden gediskwalificeerd. 

 

Vis aanmelden

 

Een aantal jaar geleden is het NKS begonnen met het digitaal aanmelden van de vissen. Dit om sterfte van de snoekbaarzen te voorkomen door de vissen sneller terug te zetten. De afgelopen wedstrijden hebben wij gemerkt dat deelnemers bewust vissen bewaren en in aantallen van 4 of zelfs 7 stuks gaan fotograferen. DIt is niet de intentie geweest van deze manier van meten. De volgende regel zal worden toegevoeg aan de reglementen. 

  • Er worden alleen tijdelijk vissen in de bun bewaard die reeds zijn aangemeld en wachten op goedkeuring van de controleur. 

  • De organisatie behoudt zich het recht tijdens de wedstrijd de bun te controleren.

  • Bij het in bezit hebben van niet aangemelde vissen dienen deze direct te worden vrijgelaten, zonder meten.

  • Bij het in bezit hebben van reeds aangemelde en goedgekeurde vissen zal de grootste vis van de dag worden afgetrokken uit de uitslag.

 

Onsportief Gedrag

 

De NKS Dutch Zander Masters staat al jaren bekend om gezelligheid, plezier en een spannende competitie. Als organisatie hebben wij meerdere meldingen gekregen over onsportief gedrag. Dit betekende onder andere verbaal geweld en andere deelnemers van de plaats afvaren. 

 

Wij als organisatie staan voor een sportieve en gezellig wedstrijd waar wij onsportief gedrag niet accepteren. Dit betekend dat wij de volgende regel zullen toevoegen aan het reglement.

  • Bij het constateren van onsportief gedrag krijgt de veroorzaker een gele kaart. Bij herhaling worden de deelnemers uitgesloten van deelname.

 

Controleboot

 

Onder andere door bovenstaande oorzaken is de controleboot terug bij het NKS. Peter Gijzen vist de competitie niet meer mee en zal als controleboot gaan optreden tijdens de wedstrijden. Tevens zal hij langszij komen liggen om diverse interviews af te nemen met deelnemers live op facebook. Wij verwachten hierbij jullie medewerking.

 

We zien jullie graag weer tijdens de NKS Lund IJsselsport Nieuwe Merwede. Er is nog 1 plaatsje vrij dus schrijf je snel in.

 

Indien jullie vragen hebben omtrent bovenstaande kunnen jullie contact opnemen met de organisatie.

 

Tight Lines & Fair Play,

 

NKS Dutch Zander Masters