Regulier

Meer informatie over reguliere wedstrijden
< naar overzicht met nieuwsberichten

NKS Rivieren

NKS Rivieren 2011

Algemeen
 Het jaar 2010 was een goed jaar voor het NKS. Het gemiddelde aantal boten per wedstrijd was 59. Een goed gemiddelde! Tevens hebben er in 2010 ruim 20 nieuwe deelnemers meegedaan. Dit is een positief teken, want we willen als NKS natuurlijk ook groeien. Nu het reguliere NKS steeds meer vorm en structuur krijgt, is het tijd om iets nieuws te proberen. Het “NKS rivieren” zal daarom in 2011 als pilot van start gaan. Het doel is om 4 wedstrijden op 4 stromende rivieren te organiseren met daarna voor de top 5 een exclusieve finale.

NKS rivieren in het algemeen:
 Er worden vier wedstrijden gevist voor het algemeen klassement. De winnaars mogen zich dus `Nederlands Kampioen Snoekbaars Rivieren` noemen. Na deze vier wedstrijden gaat de top 5 door naar de finale. Deze vijf finalisten strijden dan slechts om één prijs -en dat is de ´eer´ plus de nog te bepalen finaleprijs. Deze opzet is totaal anders dan het reeds bestaande NKS, maar dat is dan ook de bedoeling.
In 2011 zal op de volgende rivieren worden gevist:

Waal (20-03-2011 - uitwijk 27-03-2011)
Oude Maas (12-06-2011 - uitwijk 18-06-2011)
Rijn (25-06-2011 - uitwijk 02-07-2011)
Lek (18-09-2011 - uitwijk 25-09-2011)
Finale: Spui (16-10-2011 – uitwijk 23-10-2011)
(noot: Het kan zijn dat er van water wordt veranderd, maar dit wordt dan ook vooraf aangegeven)


Reglement / puntentelling
 Per wedstrijd mogen er slechts 3 snoekbaarzen worden aangeboden. De boot met de meeste millimeters wint. De millimeters worden per wedstrijd opgeteld en de boot met de langste lengte wint het algemeen klassement. De wedstrijd zal beginnen om 07.30 uur en eindigt om 14.00 uur. Tijdens elke wedstrijd wordt er om 10.30 uur gestopt om gezamenlijk de vissen te meten. De gevangen vissen moeten per SMS vooraf wel worden doorgegeven (nr. volgt). Aan het einde van de wedstrijd zal dit opnieuw gebeuren. Wordt er tijdens de wedstrijd een vis gevangen, die gemeten moet worden, dan zullen twee andere boten (deelnemers) dit moeten uitvoeren. Denk hierbij aan een extreem grote vis -of een vis die ‘benauwd’ is. Deze boten worden vooraf ‘benoemd’ en elke wedstrijd zullen dit andere boten zijn. Het is dus een wedstrijd waar men elkaar controleert, zonder controleurs. De rest van het reglement is zoals die ook voor het reguliere NKS bestaat en geldt.

Exposure
Na elke wedstrijd zal er een prijsuitreiking plaatsvinden. De bedoeling is om dit omstreeks 15.30 uur te realiseren. Van iedere wedstrijd wordt een verslag gemaakt met daarbij de ‘logo’s’ van sponsoren in beeld. Deze verslagen kunnen naar de diverse media worden verstuurd -en worden in ieder geval op de NKS website gepubliceerd.

Opgeven
Schrijf snel in, want er is slechts plaats voor 15 boten - opgeven kan via: rivieren@nksnoekbaarsvissen.nl Deelname volgt na volgorde van inschrijving. Het is bij deze competitie wel de bedoeling dat alle wedstrijden worden mee gevist.

Het NKS Bestuur