Regulier

Meer informatie over reguliere wedstrijden
< naar overzicht met nieuwsberichten

Pikemaster Lures stelt zich voor

Dit jaar mocht het NKS o.a. Pikemasterlures als nieuwe sponsor verwelkomen. Pike Master Lures is een groothandel in roofvisartikelen en voert o.a. de volgende merken: Strike Pro, Sizmic, Finn Tastic Canada, Pig Lures, Reaction Strike, Spigg Baits, BFT & innovative Lures. Binnen deze range bevinden zich een hoop producten die uitermate geschikt zijn voor de snoekbaars visserij… Binnen Pike Master Lures zit ook opgenomen PML Travel (roofvisreizen) en de Predatortour (Europese roofviswedstrijd). Ga voor meer info naar de website: www.pikemasterlures.nl