Regulier

Meer informatie over reguliere wedstrijden
< naar overzicht met nieuwsberichten

NKS Ledenvergadering 2011

Opening
Sportvisserij Nederland heeft het NKS wederom weer ondersteund met de accommodatie, koffie en frisdrank: Namens bestuur en deelnemers dank daarvoor! Het bestuur heeft ter ondersteuning een presentatie gemaakt als handleiding voor de vergadering.

Zaterdag of Zondag?
Waarom worden alle wedstrijden op zondag gevist en niet op zaterdag? De aanwezige leden waren het er unaniem over eens om volgend jaar twee wedstrijden op zaterdag te houden en de rest op zondag. Voor veel deelnemers komt dit goed uit - en dient tevens als pilot.

Sponsoren en prijzen
Er werd een opmerking gemaakt over de verdeling van prijzen; dit wordt het komende jaar onder de loep genomen door een werkgroep die zal bestaan uit Hendrik Jan, Tjeerd en Ronald. Doel is om tijdens reguliere wedstrijden wat meer (hogere) prijzen te geven, dan alleen maar te ‘sparen’ voor de finale. De werkgroep zal het komende jaar hierover communiceren via de website. Perry kijkt naar de verdeling van de prijzen voor ‘de grootste snoekbaars’.

Kascontrole
Voor de kascontrole is er een persoon gevonden, die buiten het bestuur om, e.e.a. zal controleren. De administratie over 2010 werd tijdens de ledenvergadering getoond en doorgenomen d.m.v. een PPT-slide. Vragen hierover zijn beantwoord. De naam van de ‘kas controleur’ volgt.

Extra bestuurslid
Willem Bijeman is unaniem gekozen door leden en bestuur. Willem zal het reguliere NKS ondersteunen en Perry en Tjeerd helpen hem hierbij. Willem zal in eerste instantie algemeen bestuurslid worden en later in het jaar zal gekeken worden naar een ‘functie’.

Verloop 2010
Het seizoen 2010 is goed verlopen. Het aantal deelnemers stijgt - ook trendmatig - en de sfeer is goed. Het aantal deelnemers per wedstrijd is wel een probleem, omdat dit voor een aantal wateren niet meer mag zijn dan 50 boten. Het NKS wil voortaan voor de overige wateren een maximum van 60 boten hanteren. Hiertoe wordt besloten om in de toekomst e.e.a. veilig te stellen en om de regels van federaties niet te overtreden. Hoe dit digitaal ingevuld gaat wordt volgt later dit jaar. Feit is wel, dat we voor het Noordzeekanaal en ’t IJ niet meer dan 50 boten mogen toelaten. Twee weken voorafgaand de wedstrijd zal de inschrijving worden geopend (24.00) en digitaal is de volgorde van inschrijving leidend.

Traileren gaat niet altijd goed en vaak zijn het dezelfde personen die te laat zijn. Verschillende keren is de wedstrijd dan ook uitgesteld. Dit zal in de toekomst niet meer gebeuren. Voor iedereen geldt: Op tijd vertrekken! De wedstrijd zal altijd om 08.30 aanvangen – of anders als het bestuur hiertoe beslist. Als iedereen op tijd vertrekt en goed op let op aangegeven trailerhellingen, dan moet dit mogelijk zijn. In het verleden ging dit namelijk stukken beter, dus het kan!

NKS Rivieren is van start gegaan als pilot en zal daarom ook worden geëvalueerd na één jaar. De reacties zijn echter positief en de deelnemers zijn tevreden – op één boot na. De regels, prijzen en verloop zal dus kunnen veranderen – en juist daarvoor is een pilot. De instelling van deelnemers moet dus flexibel zijn –en dat is ook zo. De voortgang hiervan zal oa. ook op www.roofvisnet.nl worden geplaatst.

Rondvraag
Mogen bonnen worden geruild: Ja dat mag! Zegt dit dus voort…

NKS Buitenland:
Willem Stolk zal de mogelijkheid bekijken om een NKS Balaton te organiseren. Onlangs was hij daar en in de toekomst wil men een pilot opstarten om een wedstrijd toe te staan. Het Balaton meer is een fantastisch maar moeilijk water in Hongarije en het grootste zoetwatermeer van Europe. Willem heeft er vorige week mooie vissen gevangen en mocht als enige met een motorboot het meer op om te vissen. E.e.a. wordt besproken met de lokale politiek en men is zeer positief. We willen proberen om ook hier een unieke wedstrijd van te maken: NKS Balaton!!

Het NKS Bestuur dankt alle leden en sponsoren voor hulp, vertrouwen en ondersteuning. We zijn er zeker van dat we verder uitgroeien en de status Nederlands Kampioen Snoekbaarzen voor zowel ‘Algemeen’ als ‘Rivieren’ een begrip zal worden in Europa.

Het NKS is volop in beweging…

NKS van goed naar Groots, het NKS Bestuur