Regulier

Meer informatie over reguliere wedstrijden
< naar overzicht met nieuwsberichten

NKS Ledenvergadering 2010

Datum : 17-02-2010

Aanwezige bestuursleden: Tjeerd van der Ploeg, Hendrik Jan Verheij en Willem Stolk
Afwezig met kennisgeving : Erik Stobbe en Perry Verstappen
Locatie : Sportvisserij Nederland Bilthoven

Algemeen:

Voorafgaand de ledenvergadering heeft het bestuur een bestuursvergadering belegd waaraan Tjeerd v/d Ploeg, Hendrik Jan Verheij, Perry Verstappen (telefonisch) en Willem Stolk hebben deelgenomen.

Het aanwezige bestuur heeft voorafgaand aan de ledenvergadering gestemd over de inhoud ervan – met 4 stemmen voor en 1 stem “onbekend” (Erik Stobbe kon door omstandigheden niet aanwezig zijn – hij heeft zich hiervoor afgemeld) is dit aangenomen.

Agenda

1. Opening
2. Mededelingen / ingekomen stukken
3. Sponsoren / prijzen
4. Aanpassingen website
5. Besluitvorming
6. Presentatie “migratie snoekbaars”
7. Voorstel wijziging reglement(en)
8. Rondvraag
9. Sluiting

1. Opening

Iedereen werd van harte welkom geheten –en het bestuur was erg blij met de hoge opkomst.

2. Mededeling / ingekomen stukken
  • De bestuursleden Perry Verstappen en Erik Stobbe konden niet aanwezig zijn.
  • Stichting ‘Schub’ heeft het NKS gevraagd om hen te ondersteunen. Er is besloten om de stichting eerst te volgen en daarna, tijdens een volgende ledenvergadering, hierover te stemmen.
3. Sponsoren prijzen

Voor het seizoen 2010 zijn er in ieder geval drie nieuwe sponsoren bereid om het NKS te ondersteunen. De firma’s Damco, Hengelsport Kruidenier en Shimano bedanken we hiervoor.

Er zullen veel minder ‘fysieke’ prijzen zijn omdat ‘sponsoren’ willen voorkomen dat deelnemers de gewonnen prijzen op internet zetten. Ze willen juist dat de gewonnen prijzen worden gebruikt en daarom zullen er meer waardebonnen worden uitgereikt. Hierdoor kunnen prijswinnaars kiezen uit een breed scala producten. Een typisch voorbeeld van een “win-win situatie”.

Finale prijzen: Het bestuur heeft de vraag gesteld wat de leden voor prijzen willen voor de finale – aangezien een boot meteen weer wordt verkocht. Er is afgesproken dat er door het bestuur een voorstel wordt gemaakt.

4. Aanpassing website

De website krijgt een andere indeling en de puntentelling zal vrijwel direkt online te zien zijn. Het doel van deze aanpassing is om sneller de uitslagen voor deelnemers beschikbaar te hebben.

Het doel is daarnaast om de website vóór de start van het seizoen gereed te hebben.

5. Besluitvorming

Vanaf november 2009 ontstond er een discussie over een besluit dat door het vorige bestuur was genomen en waarover tijdens een ledenvergadering is gestemd. Omdat het algemeen belang van het NKS voorop staat -en het terugkomen op een besluit wat al is genomen het NKS geen goed doet, heeft het bestuur nogmaals duidelijk gemaakt dat dit besluit bindend is.

Wél is er open en eerlijk over gesproken en heeft de betreffende persoon excuses aangeboden aan de leden en het bestuur.

Daarnaast is er gesproken over de term “Catch & Release. Honderd % ““Catch & Release” is niet haalbaar, en het moet ook geen schande zijn als iemand een vis meeneemt voor eigen consumptie.
Ook met oog op de dierenbescherming en andere ‘instanties’ die tegen de hengelsport zijn, is 100% C&R op langere termijn mogelijk een bedreiging. Ook Sportvisserij Nederland is niet voor 100% C&R.

6. Migratie onderzoek

Toine Aarts geeft een presentatie over de bevindingen van migratie-onderzoeken die zijn uitgevoerd.

7. Voorstel reglement wijziging

Er is gestemd over twee voorstellen voor uitsluiting van het NKS indien men ‘regels’ overtreed.

A) De vereniging heeft het recht inschrijvingen te weigeren. ‘Sportvissers’, die zijn betrapt op meer vis meenemen dan is toegestaan of gevangen vis proberen te verkopen, of zij die door hun handelen de snoekbaarsvisserij aantoonbaar in diskrediet hebben gebracht, zullen worden geweigerd voor een periode van 5 jaar opvolgend aan de overtreding.

B) De vereniging heeft het recht inschrijvingen te weigeren. ‘Sportvissers’, die zijn betrapt op meer vis meenemen dan is toegestaan of gevangen vis proberen te verkopen, of zij die door hun handelen de snoekbaarsvisserij aantoonbaar in diskrediet hebben gebracht, zullen voor altijd worden geweigerd.

Met meerderheid van stemmen werd voorstel A aangenomenen. Het reglement zal derhalve worden aangepast

8. Rondvraag

- Voorstel maken voor afbakening van parcours i.v.m. voorvissen (Haringvliet – Hollands Diep /  Noordzeekanaal – IJ / etc.). Actie bestuur volgt

- Waarom afschaffen levende aasvis? Redenen hiervoor zijn nogmaals toegelicht.

- Kalibratie van de meetplanken van controleurs i.v.m. mogelijke verschillen. Het bestuur gaat dit uitzoeken

9. Afsluiting

Tijdens de afsluiting is er nogmaals kort toegelicht dat het algemeen belang van het NKS erg belangrijk is. Klachten, opbouwende kritieken of ideeën kunnen te allen tijde via de NKS website worden doorgegeven. Daarnaast kun je natuurlijk altijd het bestuur bellen.

Sportvisserij Nederland danken we voor het beschikbaar stellen van de vergaderruimte, koffie, frisdrank, etc.