Regulier

Meer informatie over reguliere wedstrijden
< naar overzicht met nieuwsberichten

Winkelierscompetitie gaat helaas niet door


Het NKS bestuur heeft helaas moeten besluiten om het 'NKS winkelier' niet te vissen. Te weinig mankracht en te veel onzekerheden hebben tot dit besluit geleid. We willen de winkeliers die zich hebben ingezet om dit van de grond te krijgen toch hartelijk bedanken voor hun inzet. Tevens hebben we besloten dat het NKS zijn open karakter moet behouden. Iedereen moet in principe toegang kunnen krijgen tot het NKS.

 

De opzet wordt daarom als volgt: De deelnemers die eindigen in het NKS regulier op plaats 1 t/m 45 hebben recht op deelname voor het volgend jaar. De nrs. 46 t/m 50 en nieuwe koppels die zich hebben opgegeven gaan in januari een wedstrijd vissen. De nrs. 1 t/m 5 van die wedstrijd plaatsen zich dan voor de nieuwe competitie.

 

Het NKS bestuur