Regulier

Meer informatie over reguliere wedstrijden
< naar overzicht met nieuwsberichten

Gewijzigde datum LEDENVERGADERING 15 december

Beste leden,

de jaarlijkse ledenvergadering zal plaatsvinden op 15 decemeber as. Alle leden zijn welkom vanaf 19.00.
Zoals elk jaar zal dit plaatsvinden in Bilthoven bij Sportvisserij Nederland:
Leyenseweg 115, 3720AD Bilthoven.

Agenda
  • Opening
  • Seizoen 2015
  • Ingekomen stukken/vragen
  • Aanpassingen seizoen 2016
  • Kascontrole
  • Stemmen nieuwe voorzitter
  • Stemmen bestuursleden
  • Rondvraag
  • Sluiting
Er zijn al diverse vragen binnen gekomen die we allemaal zullen behandelen. We zien jullie graag op 15 december.

NKS Bestuur