Regulier

Meer informatie over reguliere wedstrijden
< naar overzicht met nieuwsberichten

Wedstrijd 7. Het Lauwersmeer

Wedstrijd nummer 7  Het Lauwersmeer.
 
De verwachtingen waren niet al te hoog gespannen. Het lauwermeer gaat al jaren langzaam achteruit wat betreft het snoekbaarsbestand. Van lokale vissers kregen wij, als bestuur, zelfs ongenuanceerde mails die de schuld alleen bij de beroepsvisserij leggen.
Nu wordt er op het Lauwersmeer alleen met schietfuiken op aal gevist. uiteraard zit hier ook wel eens een enkele snoekbaars in als bijvangst. Deze fuiken zijn echter totaal ongeschikt voor de snoekbaarsvangst.
Oorzaak van de achteruitgang is net als op veel andere wateren de verschraling van voedingsstoffen in ons oppervlakte water. Hierdoor neemt de totale biomassa aan vis behoorlijk af. Hel Lauwersmeer is het voorportaal om overtollig polderwater na de Waddenzee te lozen. Het polderwater van decenia terug bevatte veel voedingsstoffen (fosfaten, nitraten) die door bemesting van de slootkanten ontstond. Sinds de boeren dit beleid hebben aangepast is er bijna geen uitspoeling van mest in het oppervlakte water waardoor de nutrienten afnemen. met het afnemen van deze stoffen zie je visbestanden veranderen. Vaak zie je dat erbij de predators meer snoek en baars aanwezig is en dat helaas voor de snoekbaarsvissers deze soort langzaam afneemt.
Het is dus niet alleen de onttrekking van snoekbaars, maar vooral de verandering van ons oppervlakte water die de visstand veranderen.
 
Maar dan de wedstrijd. de voorspellingen liepen uiteen van enkele vissen tot enkele tientallen. Hopen dat je op de vis zou vallen en er dan 1 of 2 te kunnen vangen.
Het was spannend. De top 6 zat heel dicht bij elkaar. Deze teams wisten dat ze minimaal een vis moesten vangen om niet de tien extra punten te krijgen die je als team zonder vis krijgt. Geen vis betekend bijna einde kampioenschap.
Na weer een geweldige start zag je een groot gedeelte van het deelnemers veld dezelfde hoek in trekken. Hier waren nog enkele vissen gevangen de weken voor de wedstrijd. Iedereen begon vol goede moed. Het bleef stil. Na ongeveer een half uur klonken er vreugde kreten bij het Team Marcel Ates Ed Beijeman.
Een dikke zestiger had hun boot aan de binnenkant bekeken. Vanaf de derde plaats algemeen klassement stonden ze nu virtueel op de eerste plaats. Dit heeft nog ruim een uur geduurd.

Marcel en Ed Grootste vis en eerste prijs
 
Op een aantal baarzen en snoeken na bleef vriend glasoog angstvallig afwezig. Iedereen loerde naar iedereen en alle methodes passeerde de revue. Maar als niemand wat vangt kan je ook maar moeilijk je tactiek aanpassen.
Langzaam begonnen er toch een paar snoekbaarsjes te bijten. Ates Beijeman vingen zelfs een tweede vis. De nummer een van het klassement Wim Hak en Ben Oskam vingen ook een vis en pakte zo virtueel de leiding weer terug.  En pakte even later zelfs een tweede vis.

Ben en Wim met een mooie tweede plek de eerste plaats vast gehouden.

Toen het fluitsignaal om drie uur einde wedstrijd aankondigde waren er 8 maatse snoekbaarzen gevangen.

Onze ras friezen Jacob en Lieuwe mooi derde op ,,hun" Lauwersmeer.

Marcel Ates en Ed beijeman pakte hun tweede overwinning op rij en stegen zo naar de tweede plaats in het algemeen klassement op 6 punten van de nummer twee van de wedstrijd en de nummer een van het algemeen klassement Wim Hak en Ben Oskam. Helaas konden de andere teams die hoog in het klassement stonden geen vis vangen en tuimelden naar beneden.


Ondanks de schrale vangst was het een mooie dag op het water. Vissen kan nu eenmaal niet altijd vangen zijn.
Aankomende zondag valt de beslissing op de IJssel. live te volgen via facebook en onze site.

Het bestuur

Peter en Vincent knap naar de vierde plaats
 
.Kees en Nick op plaats vijf