Regulier

Meer informatie over reguliere wedstrijden
< naar overzicht met nieuwsberichten

ALV NKS op 29 november te Bilthoven


Op woensdag 29 november houden we onze ALV bij Sport Visserij Nederland  op de Leyenseweg 115 te Bilthoven.
Aanvang 20:00
 
Er hebben zich geen nieuwe aspirant bestuursleden voor onze vereniging aangemeld.
Het bestuur is dan ook voornemens om het plan van Peter Gijzen en Björn Neve te steunen en de vereniging om te zetten naar een stichting.
 
Onderstaand treft u de agenda aan.
 
- opening
- notulen ALV 2016 ( zie hieronder)
- financieel jaarverslag
- voorstel opzet 2018
- opheffing vereniging
- sluiting
 
 
Wij zien u allen graag tegemoet op 29 november.
 
Met vriendelijke groet,
 
 
Het NKS Bestuur
 
 
Notulen ALV 15-11-2015
 
- Notulen 2015
   Geen op en aanmerkingen en zijn goed gekeurd
 
- Bestuurssamenstelling
   Er hebben zich geen tegen kandidaten aangemeld.
   Chris Bloemert en Rene van de Vorstenbosch zijn afgetreden
   De overige bestuursleden zijn herkozen
 
- Financiën
   De boekhouding is nog niet up to date.
   Dat zal eind van de maand wel het geval zijn
   Tom Kroon en Gerjan van Lopik ( met reserve Ed Beijeman ) zullen de boeken controleren ( zo wel 2016 als voor 2017 )
 
- Voorstellen bestuur Tracers / foto app en onafhankelijke wedstrijdleiding
   - Tracers worden niet aangeschaft
   - Foto App
      We zullen hier naar toe moeten groeien, dit in verband met de eisen die vergunning verlenende instanties hebben.
      Bestuur gaat de app zoals gebruikt bij de Lure Masters bespreken ( € 4.000,=) , ook worden goedkopere alternatieven bekeken ( filmpjes via whatt’s app)
      In de loop van 2017 zullen we met voorstellen komen en eventueel een systeem te testen
   - Onafhankelijke wedstrijdleiding  komt dan ook een stap dichterbij.
      
- NKS Regulier
  - Weerscommissie functioneert goed en blijft in dezelfde samenstelling.
     Beert Hup heeft zich als reserve aan gemeld
 
   - Wedstrijdcommissie wordt uitgebreid met Wim Hak
 
   - Parcoursen blijven 8 verschillende wateren ( dus niet tweemaal Hollands Diep en tweemaal Haringvliet)
  
   - In het huidige systeem werden voor alle competitie wedstrijddagen een reserve dag gepland plus de finale (men moest dus 17 dagen vrij houden)
      Door de vergadering wordt het plan van Herman Schuurman omarmd waarbij er 9 wedstrijddagen gepland worden ( 8 competitie en de finale) + 3 algemene reserve dagen.
      Dit houdt in dat men nog maar 12 dagen hoeft te reserveren voor het NKS en de finale eerder gevist kan worden waardoor meer wateren beschikbaar zijn voor deze finale.
 
   - Finale tickets
      Huidige systeem waarbij de eerste 65% van de competitie een ticket verkrijgen blijft in tact
 
   - Finale blijft op zondag gevist worden
 
  - Half negen is half negen
     Wens van de vergadering is om dit te respecteren
     We zullen elkaar dan ook moeten helpen bij het traileren, elkaar erop aanspreken als er te lang gewacht wordt bij helling.
     Organisatie zal daar waar mogelijk de boten verdelen over de verschillende hellingen
 
- NKS Pennen
   -  aantal deelnemers 20 en is vol
   -  wedstrijd wateren  
       -  de Zaan is nog niet rond
       -  Volkerak wordt centraal getrailerd bij de Heen
   - finale tickets
      Winnaar van elke wedstrijd krijgt een ticket en de winnaar van de competitie
      Indien een team in één van de andere competities (regulier of rivieren) een ticket bemachtigd dan krijgt de eerst volgende in die betreffende competitie een ticket.
      Indien één van de twee leden in een andere competitie een ticket wint ( in en ander team verband) dan gaat de ticket, die gewonnen is bij het pennen, naar het andere team lid.
      Deze zal de finale vissen met de vaste vervanger van het NKS pennen.
 
- NKS Rivieren
   - weerscommissie
       Er zal gebruikt gemaakt gaan worden van de weerscommissie van het NKS regulier
       Maurits wordt dan wel toegevoegd aan de groep.
   - wedstrijden
      Er wordt gestreefd naar een viertal wedstrijden met maximaal 25 boten met datums die niet vallen op de datums van het regulier.
   - ondersteuning NKS Rivieren
      Er hebben zich nog geen leden gemeld voor de ondersteuning die hard noodzakelijk is
      Bij de aankondiging voor de inschrijving inschrijven zal hier nogmaals omgevraagd worden.
 
- Handhaving regel buiten het parcoursvissen blijft gehandhaafd ( 100 strafpunten)
 
- Reglementen
  Tekst aanpassingen zijn akkoord en worden verder aangepast conform de besluiten van de LV
 
- Rondvraag
   -  oproep aan alle leden voor het sturen van filmpjes en foto’s van het NKS 2016 naar Uli Kösters  info@a-koesters.de
       Hij gaat er weer een mooie film van het NKS 2016 van maken
   -  onderzoek van Hendry Vis van Visadvies
       Er worden leden gevraagd zich aan te melden voor het vangen van snoekbaars tbv een onderzoek van vismigratie Haringvliet dam
       Datum is nog onbekend. Aanmelden bij Hendry  hendryvis@hotmail.com