Regulier

Meer informatie over reguliere wedstrijden
< naar overzicht met nieuwsberichten

Nieuwe opzet NKS

Beste NKSers,

De algemene ledenvergadering is geweest en het jaar 2017 zit er op.  We kunnen terugkijken op een geslaagd NKS seizoen 2017 met spannende en gezellige wedstrijden. 

Met de mooie herinneringen in het achterhoofd, kijken we vooruit naar de komende seizoenen. Het vooruitkijken begint met een nieuwe opzet NKS 2.0 die in 2018 van start zal gaan. Een nieuwe opzet waarin de vereniging ophoud te bestaan en verder gaat in een andere rechtsvorm.

Aangezien jullie als deelnemers de afgelopen jaren de basis hebben gevormd voor de mooie en oudste roofvis competitie van Nederland willen we jullie via deze mail op de hoogte stellen van de wijzigingen en opzet van het nieuwe NKS.

Tight Lines,

Organisatie NKS 2.0

NKS 2.0

1.Waarom?
Het voltallige NKS bestuur is op de afgelopen ledenvergadering afgetreden en er zijn geen nieuwe aanmeldingen gekomen voor een nieuw bestuur. De heren Peter Gijzen & Bjorn Neve hebben aangegeven in de Nieuwe NKS 2.0 vorm het NKS door te zetten.

Beide hebben een ruime schat aan NKS ervaring en gaat de oudste competitie van Nederland hen aan het hart. Het zou erg jammer zijn dat dit verdwijnt en dat is dan de reden dat beide heren de competitie voort willen zetten.
De oudste competitie in een nieuw jasje met drie kernwaren in het achterhoofd; Vrijheid,Gezelligheid en Leerschool.

2. Opheffing vereniging
De afgelopen jaren hebben de oud bestuursleden gemerkt  dat het goed willen doen voor alle leden heeft geleid tot verdeeldheid.  In een vereniging dien je rekening te houden met alle leden en daarbij ook zoveel meningen. De opkomst van andere toernooien heeft ons doen rondkijken naar andere mogelijkheden.

De vereniging zal dus een andere rechtsvorm krijgen. In de nieuwe rechtsvorm zullen de wedstrijden geleid worden door de organisatie, deze zullen ten aanzien van de wedstrijden alle beslissingen nemen. De leden worden in dit geval deelnemers en hebben de vrije keuze om in te schrijven voor de wedstrijden.

3. Nieuwe opzet
In de nieuwe opzet zal het NKS terugkeren naar de basis waar het jaren geleden begon. De vrijheid om in te schrijven en je eigen wedstrijden te bepalen.  Het NKS wil terug de leerschool worden voor de toekomstig kampioenen, een opstap zijn voor onbekende in de wedstrijdwereld. Boven aanstaat dat het een gezellig kampioenschap moet blijven waar iedereen van elkaar kan leren.

Hier onder  in het kort de basis van de nieuwe opzet, deze al verder uitgebreid beschreven worden.

 • 8 wedstrijden totaal
  • Alle disciplines in 1 competitie
   • Freestyle
   • Pennen
  • Vrije invulling van wedstrijden (eigen keuze)
  • Vrije inschrijving per wedstrijd
  • 50 deelnemende boten maximaal per wedstrijd
   • Inschrijving op basis van volgorde binnenkomst
  • 5 grootste vissen per wedstrijd tellen
  • Prijzen per wedstrijd
   • 12.5% finale tickets per wedstrijd
   • Iedere wedstrijd dagprijzen
  • Betalen aan de helling €60,00 per wedstrijd
  • 1 reservedatum aan het einde van het seizoen
 • Klassement
  • Minimaal 5 wedstrijden vissen voor klassement
   • Verplicht 1 penwedstrijd
  • Klassement op millimeters in plaats van punten
  • 5 grootste vissen per wedstrijd
  • €120,00 borg (verzekerd van deelname dmv voorrang bij inschrijving)
 • Belangrijkste wijzigingen reglement
  • Nederlandse wetgeving
  • Gele kaart
  • Rode kaart
4. Wedstrijden
In de nieuwe opzet zijn de diverse disciplines die het NKS door de jaren heen heeft gebundeld in 1 Nederlands Kampioenschap Snoekbaarsvissen.  De bestaande competities komen te vervallen en terug gebracht naar 2 disciplines; Freestyle & Pennen.

 De nieuwe organisatie is van mening  dat de Nederlands Kampioen Snoekbaarsvissen een allround kampioen moet zijn en op alle wateren en alle technieken dient te beheersen.

4.1 Freestyle & Pennen
In de Freestyle wedstrijden mogen alle technieken worden toegepast naar vrije keuze en invulling van de deelnemers. Er is 1 uitzondering hierop en dat is dat er op de rivieren met beroepsvaart zoals de Amer, Lek, Oude Maas, Nieuwe Merwede er niet op anker gevist mag worden.

Tijdens de Penwedstrijden zijn er een aantal regels waar de deelnemer zich aan dient te houden.
 • Vissen op traditioneel anker (ankerbol verplicht)
 • Alleen met Nylon
 • Sleepje & Pen
4.2 Wedstrijdkalender
Onderstaand de wedstrijdkalender voor 2018. Bij iedere wedstrijd geld een maximaal aantal deelnemende boten van 50, dit in verband met de vergunningen.

 Let op er moeten 5 wedstrijden gevist worden voor het klassement met 1 verplichte penwedstrijd. De deelnemers bepalen zelf hoe zij deze wedstrijden invullen. De beste 5 tellen uiteindelijk voor het klassement, dit is inclusief 1 penwedstrijd.

Om iedereen de kans te geven tenminste 5 wedstrijden te vissen en rekening houdend met eventuele uitval is er op het einde van het seizoen 1 reserve datum. Op deze datum zal een water gekozen worden door de organisatie waarin de techniek van de uitgevallen wedstrijd leidend is.

 
Datum Wedstrijdwater/Parcours Discipline
21-01-2018 Haringvliet parcours brug/10 gemeenten Freestyle
18-02-2018 Oude Maas  parcours Oude NKS Freestyle
4-03-2018 HollandsDiep parcours Haringvlietbrug tot kop eiland Pennen
18-03-2018 HollandsDiep parcours noordzijde en zuidzijde Freestyle
27-05-2018 Nieuwe Merwede parcours Oude NKS Freestyle
10-06-2018 Gooimeer parcours gehele water Pennen
16-09-2018 Volkerak parcours gehele water Pennen
7-10-2018 IJssel parcours Oude NKS Freestyle
21-10-2018 Uitwijkdatum ?
28-10-2018 Finale ?
04-11-2018 Uitwijk Finale ?
 
4.3 Vrijheid
De deelnemers bepalen zelf hun wedstrijdkalender, er dient op kans te maken op het Klassement minaal 5 wedstrijden gevist te zijn waarvan tenminste 1 penwedstrijd. De beste 5 wedstrijden inclusief 1 penwedstrijd tellen mee voor het klassement.
De beste 5 wedstrijden tellen!!

Indien deelnemers niet voor de competitie willen vissen zijn deze vrij op een wedstrijd deel te nemen. Zij maken dan kans op de dagprijzen en een finale ticket.  De inschrijving zal zijn op volgorde wie het eerst komt wie het eerst maalt.

4.4 Maximaal aantal boten
In verband met de vergunningen wordt het huidige maximaal aantal boten van 50 gehandhaafd. De inschrijving per wedstrijd is op basis van binnenkomst.

4.5 Aantal vissen
De resultaten van de afgelopen jaren op de diverse wateren en het samenvoegen van het Freestyle & Pennen hebben er voor gezorgd dat de 5 grootste vissen per wedstrijd zullen gaan tellen in de nieuwe opzet.

4.6 Prijzen
Iedere deelnemer aan een wedstrijd maakt kans op de dagprijzen, welke door de sponsoren beschikbaar gesteld zijn. Tevens maken de deelnemers kans op hun finaleticket.

In de nieuwe opzet kan iedere deelnemer kans maken op een finaleticket per wedstrijd. In het verleden diende men tenminste 3 wedstrijden te vissen om het finaleticket te verzilveren. Dit is nu niet meer het geval de beste 12.5% per wedstrijd verdient zijn finaleticket.

 
4.7 Betalen
Een inschrijving van een wedstrijd is pas compleet indien het inschrijfgeld volledig is voldaan. Dit kan zoals in het verleden contant aan de helling worden afgerekend.

Voor degene die zeker willen zijn van deelname aan het klassement en dus minimaal 5x wedstrijden waarvan tenminste 1 penwedstrijd deelnemen wordt een borg gevraagd van €120,00 te voldoen aan het begin van het seizoen.

5.0 Klassement
In de nieuwe opzet is de deelnemer vrij op zijn eigen wedstrijdkalender te bepalen. Er moeten uiteindelijk 5 wedstrijden (minimaal 1 penwedstrijd) gevist worden voor het klassement en kans te maken op de titel Nederlands Kampioen Snoekbaarsvissen.

5.1 Wedstrijden
Zoals eerder gemeld tellen de 5 beste wedstrijden in het seizoen voor het klassement. De deelnemers zijn vrij om dit naar eigen inzicht in te vullen, zolang er maar minimaal 1 penwedstrijd gevist wordt.

5.2 Millimeters in plaats van Punten
Aangezien de twee disciplines samengevoegd zijn en rekening houdend met eventueel minder bezochte wedstrijden wordt het klassement bepaald door de gevangen millimeters over de 5 beste wedstrijden. Op deze manier kan er geen voordeel gehaald worden uit minder bezochte wedstrijden.

5.3 Vijf grootste vissen
De resultaten van de afgelopen jaren in de diverse disciplines hebben uitgewezen dat het vangen van 5 vissen een uitdaging op zichzelf is. Aangezien de disciplines zijn samengevoegd en we de spanning in het klassement hoog willen houden is er besloten om het aantal tellende vissen per wedstrijd terug te brengen naar de 5 grootste vissen.

5.4 Borg
Aangezien de inschrijving op volgorde van binnenkomst zal plaats vinden en er een maximum van 50 boten gehandhaafd wordt willen we de klassementsvissers niet buiten de boot te laten vallen. Deze hebben de mogelijkheid om met  een borg  van €120,00 (2 wedstrijden) zich te verzekeren van deelname in de ingeschreven wedstrijd.

De deelnemers zullen zelf per wedstrijd in moeten schrijven alleen degene die €120,00 op voorhand van de competitie hebben overgemaakt zijn bij inschrijving van de wedstrijd verzekerd van deelname aan de ingeschreven wedstrijd.

Indien een (klassement)deelnemer die de borg heeft betaald  zich inschrijf voor een wedstrijd en niet komt opdagen op een ingeschreven wedstrijd zal dit worden verrekend met de borg. Je geeft dan andere in een volle wedstrijd niet de kans om in te schrijven en iedereen dient deze kans te hebben.  Uit goed fatsoen en sympathie naar je mede deelnemers kan je altijd tijdig laten weten dat je verhinderd bent zodat een ander de kans heeft deel te nemen.

6.0 Belangrijkste wijzigingen reglement
De nieuwe organisatie heeft een aantal wijzigingen in het klassement die impact hebben op de wedstrijden welke we jullie op voorhand willen laten weten. Het volledige aangepast reglement zal z.s.m. te lezen zijn op de website.

6.1 Nederlandse Wetgeving
Iedere deelnemer/watersport/bestuurder van een snelle motorboot dient kennis te hebben van de Nederlandse Wetgeving. Dit om goed gedrag op het water en tijdens onze wedstrijden te waarborgen.

De organisatie wil tot in de verre toekomst wedstrijden voor jullie organiseren en door een deur kunnen met de instanties die op de achtergrond onze wedstrijden mogelijk maken. Houdt je daarom ook aan de Nederlandse Wetgeving en zorg dat alle benodigdheden in orde zijn.

6.2 Gele Kaarten
Bij overtredingen op de gestelde regels door het NKS kan de organisatie sancties opleggen. In het verleden waren dit sancties per wedstrijd zoals rood voor levend aas en buiten parcours vissen. In een individuele wedstrijd worden in de nieuwe opzet alleen maar  gele kaarten uitgedeeld per wedstrijd. 

De gele kaart zal het gehele seizoen blijven staan en net zoals in het voetbal betekend 2x geel een rode kaart.
De sanctie per wedstrijd voor een gele kaart is dat de grootst gevangen vis wordt afgetrokken van je 5 tellende vissen voor het dagklassement.

Deelnemers kunnen voor de volgende overtredingen een gele kaart krijgen:
 • Geen zichtbaar dragend zwemvest (ten alle tijden verplicht,drijfpak voldoet niet)
 • Verbaal geweld
 • Levend aas
 • Buiten het aangegeven parcours
6.3 Rode kaart
Indien een deelnemer gedurende de gehele competitie 2x geel krijgt wordt zijn straf omgezet in een rode kaart.
 • Bij het krijgen van een rode kaart vervallen alle rechten van de deelnemer. Het deelnemende team wordt uit hetklassement gehaald en het eventuele behaalde finale ticket komt te vervallen. Kortom 2x geel = rood en betekend een volledig einde van het seizoen. Er is dan dus geen klassement meer en geen finaleticket voor dit team. Ook zijn ze voor het gehele lopende seizoen uitgesloten van deelname.
 • Fraude met de foto app is per direct rood!!

  
Tot slot willen we als organisatie een competitie organiseren waar gezelligheid voor op komt te staan. En hopen we jullie allemaal te verwelkomen gedurende het seizoen 2018.

Tight lines,

NKS organisatie