Regulier

Meer informatie over reguliere wedstrijden

Colofon & Contact

Colofon en contactgegevens NKS Dutch Zander Masters

NKS Algemene gegevens:
E-mail adres: info@nksnoekbaarsvissen.nl

NKS Bestuur:
  • Björn Neve            -  PR, Website,Communicatie, Facebook, Inschrijvingen
  • Peter Gijzen          -  Sponsoring, Algemene vragen, Wedstrijdorganisatie
  • Paula Meis             -  Deelnemersadministratie, Financien
Contact 
info@nksnoekbaarsvissen.nl of nksnoekbaars@gmail.com

NKS Design, promotiemateriaal & drukwerk
Gerben Mul

NKS Website en techniek
BWSS B.V.
www.bwss.nl