Regulier

Meer informatie over reguliere wedstrijden

Klachtenmeldpunt

Klachten, kritiek of commentaar op het NKS?

Het NKS staat altijd open voor opbouwende kritiek of inhoudelijke vragen. Om te voorkomen dat dit soort zaken een eigen leven gaan leiden willen we dan ook alle deelnemers of geïnteresseerden vragen om opmerkingen over of kritiek op het NKS te mailen naar:

info@nksnoekbaarsvissen.nl of nksnoekbaars@gmail.com


Alle e-mails worden aandachtig gelezen, vertrouwelijk behandeld en altijd beantwoord!