Regulier

Meer informatie over reguliere wedstrijden

NKS gaat naar het digitaal aanbieden van de vis ter meting

Beste Vissers,
 
In de ALV is besloten dat we naar een andere methode moeten wat betreft het meten van de vis. Dit vanuit druk van vergunningverlenende instanties en natuurlijk ook vanuit het oogpunt van het welzijn van de vis. Met het NKS Pennen hebben we al een kleine test gedaan waarbij we de vis via een foto in WhatsApp ter meting aanbieden. Dit werkt erg prettig en willen we nu ook gaan uitproberen bij het NKS regulier. Indien deze test een succesvol is, zullen we die voor de resterende wedstrijden invoeren en zal het bij meer dan 15 deelnemende teams ook gebruikt gaan worden voor het NKS Rivieren. In het kort komt het er op neer dat alle boten een NKS meetlat mee krijgen (tegen een kleine borg). Bij het inleveren van de boot controlekaart ’s morgens voor de wedstrijd, krijgt ieder team naast de parcourskaart ook een meetkaartje met een unieke code.
 
Van de gevangen vis wordt er met WhatsApp een foto gemaakt van:
- De visser met de vis in de handen
- Van de vis op de meetplank met daarbij het meetkaartje met de unieke code.
- De vis moet in zijn geheel op de foto te zien zijn en op zijn rechterkant liggen (linkerkant naar boven).
- Beide foto’s worden naar de wedstrijdleiding gestuurd via WhatsApp.

De vis wordt in de bun gedaan en men wacht met terugzetten totdat zij van de wedstrijdleiding een berichtje hebben ontvangen waarbij de lengte van de vis wordt bevestigd. Indien men het eens is met deze lengte, moet de vis direct worden teruggezet. Is men het niet eens met de lengte die de wedstrijdleiding opgeeft dan kan er een nieuwe foto gestuurd worden of kan er gevraagd worden dat de aanwezige controleboot de vis komt meten. 

De controleboot op het water is gerechtigd om gedurende de wedstrijd bij deelnemers de bun te controleren op aanwezige vis. Indien een vis aangetroffen wordt die terug gezet had moeten worden dan volgt diskwalificatie. Ook het twee keer aanbieden (per foto) van dezelfde vis resulteert in diskwalificatie. Krijgt men geen bevestigingsbericht terug van de wedstrijdleiding of is men niet in staat de gemaakte foto te versturen dan dient men de wedstrijdleiding of de controleboot op het water te bellen voor assistentie.
 
Indien een vis niet terug gezet kan worden moet die in de bun bewaard worden. Om fraude te voorkomen moet er een stuk van de staartvin worden afgeknipt. Dit dient men direct per WhatsApp bericht te melden bij de wedstrijdleiding. Deze zal de gemeten vissen direct invoeren in de uitslaglijst op de NKS site en deze regelmatig publiceren, hierdoor krijgt men een 'realtime' tussenstand van zowel de wedstrijd als de competitie. Onze website zal gedurende de dag veel geïnteresseerden trekken waarbij ook onze sponsoren meer in beeld komen. Wij denken op deze manier tegemoet te komen aan de wensen van eenieder. Mocht één en ander nog niet duidelijk zijn laat het ons weten.
 
De aanpassing voor de reglementen voor deze nieuwe methode zullen we zo spoedig mogelijk toesturen aan diegene die zich al hebben opgegeven.
 
Er is in beide competities nog ruimte voor deelnemers.
Dus schrijf je in!!
 
Tight lines, Het Bestuur.
 
PS.  Bij de eerste wedstrijd zullen beide controleboten nog aanwezig zijn mochten er zich onverhoopt toch problemen voor doen