Regulier

Meer informatie over reguliere wedstrijden
< naar overzicht met nieuwsberichten

NKS gaat Digitaal

Beste vissers,

NKS gaat Digitaal!!!!

Bij de komende wedstrijd op Haringvliet gaan we de vissen digitaal ter meting aanbieden.
Hoe gaat dat in zijn werk?
 
De botencontrole bij de helling gaat zoals gebruikelijk en je krijgt na controle van je boot een controlekaart mee.
Deze lever je in bij de inschrijving dan krijg je het parcourskaartje en een meetkaartje voorzien van een unieke code mee.
Tegen betaling van € 40,= borg krijg je een meetplank voorzien van een volgnummer van het NKS ter beschikking (neem dit gepast mee!!)
Na afloop dienen de inschrijvers voor een losse wedstrijd deze weer in te leveren (bij de helling of als je iets later komt bij de prijsuitreiking) en krijg je de borg terug.
Indien je eerder van het water afgaat dien je deze bij de wedstrijdleiding in te leveren.
Wil je meerdere wedstrijden vissen kan je de plank behouden voor een volgende wedstrijd en die aan het eind van het seizoen inleveren.
 
Let op! De meetplanken zijn voorzien van een uniek nummer en behoren dan ook toe aan het team aan wie die is uitgereikt.
Bijvoorbeeld bootnummer 10 krijgt een plank met nummer 25.
Dan kan alleen bootnummer 10  foto’s insturen met vissen op plank nummer 25.
Ruilen van planken is dan ook niet toegestaan en leidt tot niet mee tellen van de vangsten
 
Zodra je een vis gevangen hebt moet je er twee foto’s van maken:
 
- eentje met de visser met de vis in de handen waarbij de linkerkant van de vis zichtbaar is.
- eentje van de vis op de NKS meetplank met daarbij het meetkaartje met de unieke code.

Op de foto op de meetplank moet:
- de vis moet in zijn geheel te zien zijn
- met zijn neus tegen de voorkant van de meetplank liggen
- op zijn rechterkant liggen (linkerkant naar boven)
- het meetkaartje met de uniek code (zichtbaar) boven op de vis liggen

Beide foto’s worden naar de wedstrijdleiding gestuurd via WhatsApp.
Het telefoonnummer van de NKS Whatt’s app is 06 42 32 93 81
Zet dit alvast in je telefoon zodat je dit niet meer hoeft te doen  en zorg voor een opgeladen telefoon!!
Dit Whatt’s app nummer is alleen bedoeld voor het aanbieden van vissen tijdens de wedstrijd.
Ga dan ook geen andere berichten sturen of bellen naar dit nummer.
Misbruik wordt bestraft met een gele kaart.
Telefonisch contact loopt alleen via de wedstrijdleiding of bestuur.
Je kan vissen over Whatt’s app aanbieden tot 2 minuten na afloop van de wedstrijd, alle foto’s die later binnen komen tellen niet meer mee.
 
De vis wordt in de bun gedaan en men wacht met terugzetten totdat zij van de wedstrijdleiding een berichtje hebben ontvangen waarbij de lengte van de vis wordt bevestigd. 
Indien men het eens is met deze lengte, moet de vis direct worden teruggezet. 
Is men het niet eens met de lengte die de wedstrijdleiding opgeeft dan kan er een nieuwe foto gestuurd worden of kan er gevraagd worden dat de aanwezige controleboot de vis komt meten. 

De controleboot op het water is gerechtigd om gedurende de wedstrijd bij deelnemers de boot te controleren op aanwezige vis. 
Indien een vis aangetroffen wordt die terug gezet had moeten worden dan volgt diskwalificatie. Ook het twee keer aanbieden (per foto) van dezelfde vis resulteert in diskwalificatie. 
Krijgt men geen bevestigingsbericht terug van de wedstrijdleiding of is men niet in staat de gemaakte foto te versturen dan dient men de wedstrijdleiding of de controleboot op het water te bellen voor assistentie.
 
Alle deelnemers dienen hun foto’s te bewaren tot een week na de prijsuitreiking
Deelnemers dienen op aanvraag van het bestuur of wedstrijdleiding de foto’s te kunnen tonen.
Kunnen zij dit niet dan volgt er mogelijk sanctie.
 
Indien een vis niet terug gezet kan worden moet die in de bun bewaard worden. Om fraude te voorkomen moet er een stuk van de staartvin worden afgeknipt. 
Dit dient men direct te melden bij de wedstrijdleiding, die er voor zal zorgen dat de vis opgehaald wordt door de controle boot op het water.
 
De wedstrijdleiding zal de gemeten vissen direct invoeren in de uitslaglijst op de NKS site en deze regelmatig publiceren, hierdoor krijgt men een 'realtime' tussenstand van zowel de wedstrijd als de competitie. 
Na 13:00 uur volgen er geen updates meer om de spanning over de eind uitslag te behouden.
 
Onze website zal gedurende de dag veel geïnteresseerden trekken waarbij ook onze sponsoren meer in beeld komen. 
 
Mocht één en ander nog niet duidelijk zijn laat het ons weten.
 
Veel succes aanstaande zondag!!!
 
 
Tight lines
 
 
Het bestuur
 

 
PS Op de achterkant van de parcourskaart staat de al oude vangstregistratie kaart.
      Mocht het blijken dat het systeem met de foto’s niet functioneert dan kunnen we meteen overschakelen naar het aanbieden van de vis op de gebruikelijke manier bij de meetboten.
      Deze zijn bij de wedstrijd op de Haringvliet beiden nog aanwezig.