Regulier

Meer informatie over reguliere wedstrijden

NKS Noordzeekanaal door omstandigheden afgelast

Maandag 22 februari 2010

Zondag 21 Februari leek het NKS dan eindelijk af te stevenen op een seizoensstart. Met 67 ingeschreven boten en een hele aardige weersvoorspelling zag het er allemaal goed uit.

Circa een half uur na de start van de wedstrijd kwam er een dichte mist opzetten die ondanks het bescheiden windje dat opstak maar niet wilde wegtrekken. Na de situatie even aangekeken te hebben moest er toch besloten worden om de wedstrijddeelnemers te vragen het water te verlaten. Veiligheid gaat tenslotte voor alles.

Niet lang daarnaa arriveerde ook de Havendienst bij het zijkanaal C die blij waren met onze beslissing om te wedstrijd op te schorten. Wel attendeerden ze ons nadien op het feit dat bij dichte mist het voeren van een radarreflector verplicht is. Voor die deelnemers die er dus nog geen aan boord hebben het dringende advies om er één aan te schaffen.

Het gros van de deelnemers wachte de beslissing omtrent de voortzetting van de wedstrijd af bij de 'Gezellige Haven' . Om 11:15 moest er vanwege de aanhoudende mist toch worden besloten om de wedstrijd af te gelasten.

Vanwege de minimale duur van de wedstrijd en het feit dat het niet inzichtelijk was hoe lang welke boot nog heeft kunnen doorvissen op het parcours werd ook de lastige beslissing  genomen om voorzover er uitslagen waren deze nietig te verklaren.  De uitslag zou in dit speciale geval in een loterij geëindigd zijn hetgeen natuurlijk niet de bedoeling kan zijn.

Volgende week gaan we het nog een keer proberen. De inschrijving hiervoor is inmiddels geopend en we verzoeken eenieder om zich opnieuw met het reeds toegekende bootnummer in te schrijven.

Voor een overzicht van deelnemers en bootnummers klik hier

Deelnemers die al betaald hebben en zich opnieuw inschrijven hoeven uiteraard niet opnieuw te betalen. Deelnemers die al betaald hebben en niet mee kunnen vissen kunnen zich melden bij Hendrik-Jan Verheij onder vermelding van namen en bootnummer en uiteraard een naam en bankrekeningnummer waar het geld heengestort kan worden.

Ook deelnemers die zich alsnog voor het seizoen 2010 willen inschrijven nodigen we hierbij uit om dit alsnog te doen.

Aflsuitend willen we alle deelnemers bedanken voor hun snelle reactie op de oproep om het water te verlaten. Daarnaast gaat onze speciale dank uit naar de Havendienst die zich uitermate bereidwillig en positief heeft opgesteld.

We hopen jullie volgende week allen weer te zien op het Noordzeekanaal.

Het NKS Bestuur